Eén antwoord van de overheid

Innoveren iets voor u?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Innovatie: keuze of noodzaak?

Innoveren is belangrijk. Voor het verkrijgen en behouden van een goede concurrentiepositie, maar ook voor het voortbestaan van uw bedrijf. Het is dus maar de vraag of innovatie een keuze of noodzaak is. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? En in hoeverre is uw bedrijf in staat om te innoveren?

Innovatie, wat is het?

Innovatie is een op de markt gerichte vernieuwing in een bedrijf. De vernieuwing heeft betrekking op een product, dienst of proces, waarbij u nieuwe kennis inzet. Het is dus niet alleen het terrein van uitvinders en wetenschappers!

Het doel van innovatie is bestendige, duurzame groei van uw bedrijf. Dat uit zich in hogere omzet en toegevoegde waarde, meer export en werkgelegenheid. Innoveren is onderdeel van uw alledaagse werkzaamheden. Het zorgt dat uw bedrijf moderne (technologische) ontwikkelingen op de voet volgt.

Innoveren in uw bedrijf

Elk bedrijf zou moeten innoveren, maar dat betekent voor iedereen iets anders. Een grote stap voor u is voor een ander een kleine verbetering. Innovatie is hoe dan ook altijd een vernieuwing die vraagt om een zorgvuldige aanpak in tijd en geld.

Benieuwd hoe uw bedrijf snel en succesvol vernieuwingen kan realiseren? Het innovatiegroeimodel vertelt u meer.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585