Eén antwoord van de overheid

Importdocumenten

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

U heeft producten in het buitenland gekocht en wilt deze naar Nederland halen. Dan heeft u mogelijk een aantal documenten nodig.

Douanedocumenten

Wanneer u goederen van buiten de EU importeert, moet u daarvan aangifte doen bij de douane. Met deze aangifte en het betalen van eventueel verschuldigde belastingen en invoerrechten, brengt u de goederen 'in het vrije verkeer' van de EU.

Deze douaneaangifte gebeurt meestal elektronisch en wordt in de regel gedaan door een vervoerder of een douane-expediteur. Bedrijven mogen ook zelf aangifte doen, maar hebben dan een geschikt softwarepakket nodig en dienen zich aan te melden bij de Nationale Helpdesk DouaneExternal link.

Preferentiële oorsprongsdocumenten:

  • ATR-certificaat: bij handel met Turkije kunt u met een ATR-certificaat de meeste goederen zonder invoerrechten invoeren. Uw Turkse leverancier moet het ATR-certificaat bij de Turkse douane aanvragen.
  • Form A: Importeert u uit bepaalde ontwikkelingslanden? Dan kunt u soms korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen met een Form A-document. Dit is een certificaat van oorsprong dat aangeeft dat de goederen vervaardigd zijn in het ontwikkelingsland.
  • EUR.1- of EUR-MED-certificaat: De Europese Unie heeft met diverse landen afspraken gemaakt over het verlagen van invoerrechten. Ook met het >EUR.1- of EUR-MED-certificaat kunt u korting of vrijstelling krijgen op de invoerrechten.

Gaat u goederen van buiten de EU tijdelijk invoeren? Dan kunt u te maken krijgen met de:

  • Douaneregeling tijdelijke invoer, bijvoorbeeld om handelsmonsters te laten zien.
  • Douaneregeling actieve veredelingExternal link, om de goederen te bewerken en ze vervolgens weer uit te voeren naar een land buiten de EU.

Transportdocumenten

U kunt uw product op verschillende manieren naar Nederland laten vervoeren: over de weg, per spoor, per schip of met luchtvervoer. Elke vervoerssoort kent zijn eigen transportdocumenten.

Overige documenten

Afhankelijk van het product dat u gaat invoeren kunnen andere documenten ook een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidscertificaten bij invoer van bepaalde planten en plantaardige producten of aan invoervergunningen voor de invoer van bepaalde bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De douane controleert op deze manier of regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieuExternal link worden nageleefd.

Extra kosten

Let op: aan sommige documenten kunnen extra kosten zijn verbonden.

Webinar: slim en succesvol importeren

Kijk hier het webinar ‘Slim en succesvol importeren' terug:

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222