Eén antwoord van de overheid

ICC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden)

Deze informatie is geplaatst door KVK

Wat regelt u met de ICC Incoterms®?

Met de ICC Incoterms® 2010 regelt u de volgende zaken:

  • wie het transport verzorgt en tot waar;
  • wie er zorgt voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en (douane)formaliteiten;
  • wanneer het risico en de kosten van de levering overgaan van de verkoper naar de (ver)koper.

Wat valt niet onder ICC Incoterms®?

In de ICC Incoterms® staan alleen afspraken over het transport. Prijsafspraken, betalingsvoorwaarden, garanties of afhandeling bij wanprestatie vallen niet onder de ICC Incoterms®. Daarover kunt u beter afspraken maken in een koopcontract of algemene voorwaarden. Ook de overdracht van eigendom regelt u niet met de ICC Incoterms®. Hiervoor moet u een apart beding in het koopcontract opnemen, afhankelijk van het land waarin het contract is opgesteld.

Hoe ICC Incoterms®2010 gebruiken

Leg de ICC Incoterms® 2010 bij voorkeur vast in het koopcontract of uw algemene voorwaarden. Zorg dat uw klant bekend is met deze voorwaarden.

  • Werk bij voorkeur met de nieuwste versie van de ICC Incoterms®, namelijk Incoterms® 2010.
  • Vermeld de versie van de afgesproken ICC Incoterms® 2010-regel en de plaats en het land van overdracht in het document waarin u ze vastlegt, zoals bijvoorbeeld het koopcontract of de algemene voorwaarden. U zet er bijvoorbeeld in: ‘EXW Havenstraat 500, Utrecht, The Netherlands, Incoterm 2010’, als u de goederen vanaf uw eigen locatie, dus de Havenstraat 50 te Utrecht in Nederland, aan de koper overdraagt.
  • Stel de leveringsvoorwaarden op in een taal die uw klant begrijpt, het liefst in zijn eigen taal.

Onderzoek welke variant u nodig heeft

Welke ICC Incoterms® u nodig heeft hangt af van uw situatie. Er zijn 11 soorten voorwaarden. 4 daarvan zijn speciaal bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

Multimodaal transport

Transport over water

EXW: ex works

FAS: free alongside ship

FCA: free carrier

FOB: free on board

CPT: carriage paid to

CFR: cost and freight

CIP: carriage and insurance paid to

CIF: cost insurance and freight

DAT: delivered at terminal

DAP: delivered at place

DDP: delivered duty paid

Bekijk de video voor meer informatie over de ICC Incoterms® 2010

Meer informatie en bestellen

Uitleg over de verschillende ICC Incoterms® en interpretatie van de regels vindt u op de website van de International Chamber of Commerce (ICC)External link.

U bestelt de Incoterms® 2010External link bij de International Chamber of Commerce (ICC).

Deze informatie is geplaatst door

KVK