Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe past exporteren bij mijn bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Export is een manier om te groeien met uw onderneming, maar is niet iets dat u er zo maar even bijdoet. Uw ambitie -exporteren- is duidelijk, maar hoe past dit binnen uw bedrijf? De meeste kans op succes heeft u als export past binnen uw missie, visie op de toekomst en de gekozen strategie.

Missie:

Wat is uw missie? Wat is het doel van uw onderneming en hoe past dit bij de activiteiten van uw bedrijf?

Visie:

Een visieontwikkelingsmodel is een praktisch hulpmiddel om te verkennen wat de sterktes en zwaktes van uw onderneming zijn, de trends in de markt, de mogelijke toekomstscenario’s en de wijze waarop u hier in kan spelen. Uiteindelijk leidt een visie tot bewustwording van wat uw onderneming uniek maakt. Wat de behoeften van uw klanten zijn en wat het centrale idee is achter het product of de dienst is. En ook hoe uw onderneming in de omgeving staat en hoe u met uw medewerkers en middelen omgaat. Deze visie moet kernachtig geformuleerd zijn, zodat u weet naar waar u met uw onderneming wilt groeien.

Dit toekomstplan vertaalt u vervolgens naar een concreet actieplan voor de korte en middellange termijn. Het kijken naar binnen en buiten, verleden en toekomst, het vertalen van trends naar acties wordt visieontwikkeling genoemd. Dit is geen eenmalig proces van stap één tot tien, maar een cyclus die regelmatig doorlopen moet worden en aangescherpt. Visieontwikkeling is eigenlijk een combinatie geworden van reflectie en projectie, van zicht op interne krachten en externe kansen. Visie = inzicht + uitzicht.

Competenties:

U gaat exporteren. Dit betekent dat uw bedrijf een nieuwe richting inslaat, waarbij van uw medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd gaan worden. Mogelijk betekent dit ook dat u nieuwe mensen in dienst neemt of de ontbrekende kennis inhuurt. Hoe u het ook aanpakt, de nieuwe koers heeft impact op alle medewerkers. Om iedereen mee te krijgen is het verstandig om inzicht te hebben hoe u mensen in beweging krijgt en hoe u de onderneming laat meebewegen met een veranderende markt.

Medewerkers in beweging brengen:

De wereld om ons heen blijft voortdurend in beweging en om succesvol te blijven bewegen bedrijven mee. Maar hoe krijgt u ook uw medewerkers mee? Hoe zorgt u dat zij zich ook blijven aanpassen en meebewegen? Voor een deel van de medewerkers is dit geen enkel probleem, die vinden het zelfs leuk en uitdagend dat het bedrijf steeds verandert. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een deel van de medewerkers blijft liever doen wat ze altijd al deden.

Weten, kunnen en willen:

Hier zit een grote uitdaging, hoe krijgt u ook deze mensen gemotiveerd en in beweging? Daarin zijn drie woorden belangrijk: weten, kunnen en willen.

Weten

 • Zijn de koers en de strategische prioriteiten helder?
 • Is duidelijk waarom verandering nodig is en waar die verandering toe moet leiden?
 • Wat moet de verandering straks opleveren?
 • Is de nieuwe koers duidelijk uitgelegd aan de medewerkers?
 • Begrijpen uw medewerkers wat dit heel concreet voor hun dagelijks werk betekent?
Kunnen
 • Heeft uw bedrijf de juiste mensen in huis om uw doelen te realiseren?
 • Welke (nieuwe) vaardigheden hebben uw medewerkers nodig?
 • Beschikken ze al over de juiste vaardigheden, of hebben ze iets nodig om die te ontwikkelen zoals training of opleiding?
 • Zijn de verwachtingen naar uw medewerkers haalbaar en reëel?
 • Hebben uw medewerkers voldoende bevoegdheden en middelen?
 • Beschikken de medewerkers over voldoende informatie?
Willen
 • Zijn de medewerkers bereid om de gewenste omslag maken?
 • Betrekt u uw medewerkers bij het formuleren van de doelstellingen van uw bedrijf?
 • Geven de leidinggevenden het goede voorbeeld?
 • Ondersteunt uw bedrijfscultuur de gedragsverandering?
De volgorde van weten, kunnen en willen is ook van belang. Als mensen niet weten dat ze in beweging moeten komen, zijn vragen over kunnen en willen onmogelijk goed te beantwoorden. Als u aan de slag gaat met “weten, kunnen en willen”, stel dan vooral veel vragen!

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585