Eén antwoord van de overheid

Hoe maak ik mijn product geschikt voor de markt?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Marktonderzoek

U heeft een paar landen gekozen waarnaar u wellicht wilt gaan exporteren. Om een goede keuze te maken is het onderzoeken van de verschillende markten zeer belangrijk. Op basis van uw marktonderzoek bepaalt u naar welk land u het beste kunt gaan exporteren en met welke aspecten u rekening moet houden.

In een marktonderzoek komen doorgaans de volgende aspecten en vragen aan de orde:

 • Afnemers: wie zijn de potentiële kopers of gebruikers van uw product of dienst? Waar bevinden ze zich? Hoe groot is die groep? Hoe groot is de totale vraag en hoe ontwikkelt die vraag zich in de toekomst?
 • Distributie: waar wordt het product aangeboden? Welke directe en indirecte distributiekanalen zijn beschikbaar?
 • Concurrentie: wie zijn uw lokale en internationale concurrenten? Hoe zien hun producten eruit en wat is het prijsniveau?
 • Kostprijs: is het haalbaar uw product tegen een redelijke prijs in het buitenland weg te zetten rekening houdend met zaken als invoerheffingen en transportkosten?
 • Wet- en regelgeving: welke eisen stelt het land aan mijn product? Met welke regelgeving krijg ik te maken en gelden er importbeperkingen?

Waar kunt u informatie vinden?

 • De landeninformatie van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) biedt u informatie voor meer dan 100 landen. U vindt hier onder meer informatie over sectoren, wet- en regelgeving en consumentenbestedingen. Als ondernemer kunt u ook toegang krijgen tot verschillende databanken met marktinformatie over een groot aantal landen.
 • Diverse banken leveren ook uitgebreide marktrapporten en sectorinformatie: ING levert marktrapporten en sectorinformatie. Rabobank levert ook marktrapporten en ABN AMRO heeft informatiegidsen over verschillende landen, boordevol informatie over de cultuur, de manier van zakendoen en de economie van het land.
 • MKB Nederland heeft een servicedesk Internationaal Ondernemen met praktische informatie over internationaal zakendoen.
 • Bij Fenedex zijn diverse checklists over juridische, commerciële en technische onderwerpen verschenen. De checklists zijn tot stand gekomen met de input van de werkgroepen en leden van Fenedex.
 • Via het Platform Internationaal Ondernemen vindt u informatie hoe u producten, diensten en services in de markt kunt zetten.
 • Via het buitenlandnetwerk van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft u toegang tot een wereldwijd netwerk dat u ondersteunt bij internationale handel, investeringen, onderzoek en samenwerking.
 • AIESEC is een internationaal platform van studenten en bedrijven. Hier kunt u in contact komen met stagiairs die marktonderzoek uitvoeren.

Businessmodel en exportplan opstellen

Ondernemen begint met een ondernemingsplan. Hierin zet u een complete beschrijving van uw idee, de wijze van uitvoering en alle factoren die van invloed zijn op het resultaat. Markten veranderen snel en het is dan ook verstandig om up to date te blijven met nieuwe businessmodellen en verdienmodellen.

Meer informatie over het maken van een exportplan.

Producteisen

Ieder land stelt andere eisen aan uw product. Dat is een kwestie van smaak. Maar vooral van wetten en regels. Bijvoorbeeld over veiligheid en volksgezondheid. Wat zijn de belangrijkste producteisen bij export? Soms moet er een gebruiksaanwijzing in de landstaal bij zitten. Of zijn er voorschriften voor etiketten. Niet-Europese landen willen vaak dat producten eerst worden getest. Maar een keurmerk voor het ene land geldt niet altijd in een ander land. Meer informatie over producteisen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585