Eén antwoord van de overheid

Geleidelijke overname

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Samen met de verkoper toewerken naar volledige overname

Misschien wilt u een bedrijf overnemen, maar niet ineens. Bijvoorbeeld omdat u dat niet in één keer kunt financieren. Of omdat u graag nog wilt leren van de ervaring van de verkoper. U kunt dan kiezen voor een geleidelijke overname. Hierbij gaat u een samenwerking aan met de verkoper en werkt u langzaam toe naar een volledige overname. Dit kan op verschillende manieren.

Geleidelijke overname via aandelen

Koopt u een bv? Dan kunt u eerst een deel van de aandelen kopen in het bedrijf. U heeft dan medezeggenschap en recht op dividend (winstuitkering). U kunt uw belang langzaam uitbreiden naar een groter deel van de aandelen.

Geleidelijke overname via een vof

U kunt ook samen met de verkoper een vof oprichten. U deelt dan mee in de winst en u kunt gebruik maken van aftrekposten voor ondernemersExternal link. U kunt afspreken dat u jaarlijks een percentage van de opbrengst afstaat aan de verkoper en zo de koop betaalt. Of dat de verkoper meer geld uit zijn bedrijf haalt dan zijn winstaandeel waardoor uw aandeel in het bedrijf steeds groter wordt.

Voorbeeld onttrekking eigen vermogen

Stel, u kiest voor een geleidelijke overname via een vof. De verkoper heeft een eigen vermogen van € 100.000 in de vof. U heeft nog geen eigen vermogen, want u stapt in zonder financiële inbreng. De winst verdeelt u 50%-50%. De vof maakt netto € 70.000 winst in het boekjaar. Ieder krijgt dus € 35.000. Daarnaast neemt de verkoper in dat jaar € 50.000 aan privé op uit het bedrijf en u maar € 15.000. Na afloop van het boekjaar zijn de eigen vermogens in het bedrijf als volgt verdeeld:

VerkoperUzelf
Eigen vermogen (begin boekjaar)€ 100.000 € 0
Winstaandeel € 35.000 + € 35.000 +
Privéopname € 50.000 - € 15.000 -
Eigen vermogen (einde boekjaar)€ 85.000 € 20.000

Uw eigen vermogen neemt de volgende jaren toe, terwijl het aandeel eigen vermogen van de verkoper steeds minder wordt. In de praktijk komt hier natuurlijk nog meer bij kijken, denk bijvoorbeeld aan rentevergoeding.

Advies bij geleidelijke overname

Er zijn nog meer manieren om een bedrijf geleidelijk over te nemen. Een adviseur kan u helpen om te kijken welke manier het beste bij u past.

Tip: maak goede afspraken

Welke vorm van geleidelijke overname u ook kiest, zorg ervoor dat u afspraken vastlegt op papier. Bijvoorbeeld in een directieovereenkomst (bv) of een vof-contract. Goed om vast te leggen zijn bijvoorbeeld de waardering van het bedrijf en het tijdspad: over hoeveel jaar is het bedrijf helemaal van u?

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585