Eén antwoord van de overheid

Geheimhoudingsovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Heeft u een kandidaat-koper voor uw bedrijf gevonden? Dan zult u hem vertrouwelijke informatie moeten geven, bijvoorbeeld over winstcijfers en toekomstverwachtingen. Om te voorkomen dat die informatie op straat komt te liggen, kunt u de kandidaat-koper een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen.

Wat staat er in een geheimhoudingsovereenkomst?

Een geheimhoudingsovereenkomst (of geheimhoudingsverklaring) heeft geen vaste vorm en u hoeft er niet voor naar de notaris. In een geheimhoudingsovereenkomst zet u afspraken tussen u en de kandidaat-koper, bijvoorbeeld:

  • welke informatie geheim moet blijven;
  • wie de informatie mag bekijken behalve u en de koper;
  • voor welke periode de geheimhouding geldt.

Een geheimhoudingsovereenkomst heeft niet alleen voordelen voor u zelf. Voor de eventuele koper is het gunstig dat u niet mag communiceren over de onderhandeling om op die manier de prijs op te drijven.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

KVK