Eén antwoord van de overheid

Fiscale mogelijkheden

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Als ondernemer maakt u zakelijke kosten. Deze kosten zijn meestal aftrekbaar van de winst en/of er zijn fiscale regelingen op toe te passen.

Door slim gebruik te maken van deze aftrekposten en fiscale regelingenExternal link kunt u uw lasten verlagen. Op deze pagina leest u meer over aftrekbare kosten. Onderaan de pagina vindt u een handige infographic.

Afschrijvingstermijn versnellen

Binnen uw fiscale mogelijkhedenExternal link (VAMIL, willekeurig afschrijving) kunt u kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. U haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt hierdoor in die jaren minder belasting. In latere jaren heeft u minder of geen afschrijving meer waardoor u dan iets meer betaalt. Naar het begin

Auto privé of zakelijk

Rijdt u met uw auto zowel zakelijk als privé? Dan heeft u de keuze om de auto op de zaak te zetten. De autokosten zijn dan zakelijke kosten. Voor het privégebruik wordt een precentage van de cataloguswaarde als inkomen aangemerkt. Zet u de auto niet op de zaak, dan mag u voor zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding aan privé overmaken. Ook voor de btw maakt u een keuze tussen zakelijk of privé houden van de auto. Bekijk de keuzemogelijkhedenExternal link. Naar het begin

Btw op onbetaalde facturen terugvorderen

Btw die u aan afnemers in rekening brengt moet u soms al afdragen voordat uw factuur betaald wordt. Blijkt de factuur uiteindelijk oninbaar, dan kunt u de afgedragen Btw terugvragenExternal link bij de Belastingdienst. U dient hiervoor binnen één maand nadat de oninbaarheid blijkt, een verzoek in bij de Belastingdienst. Oninbaarheid is er in ieder geval zodra de curator in een faillissement meldt dat er geen betaling meer te verwachten is. Ook indien u twee jaar na uw factuur geen betaling heeft ontvangen, ondanks een incassotraject. Vermeld in een verzoek altijd naam en adresgegevens van u en uw debiteur, datum en nummer van de factuur, het factuurbedrag en het onbetaalde btw-bedrag. Maak aannemelijk dat de debiteur niet heeft betaald en ook niet meer zal betalen. NB: Per 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling. Voor facturen die één jaar na het opeisbaar worden nog niet zijn betaald, mag u de in rekening gebrachte btw op uw btw-aangifte terugvorderen. De termijn van één jaar begint, ook voor oude facturen, pas op 1 januari 2017 te lopen. Effectief is de nieuwe regeling pas vanaf 1 januari 2018 toe te passen. Naar het begin

Optimale benutting regelingen door signalering grensbedragen

Diverse fiscale regelingen kennen een drempelbedrag om de regeling te mogen toepassen. Zo kent de KleinschaligheidsinvesteringsaftrekExternal link een drempel van € 2.300. Investeert u in dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of u de drempel in beide jaren overstijgt. Zo niet dan kunt u beter alle investeringen in één jaar doen. In 2018 mag u bij investeringen tussen de € 2.301 en € 56.642 bijvoorbeeld 28% van de investering als extra aftrek in mindering brengen op de winst. Naar het begin

Rechtsvormkeuze heroverwegen

Naast het aspect aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuzeExternal link. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig periodiek na te gaan of u niet in een te dure rechtsvorm onderneemt. Naar het begin

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK Financieringsdesk 0800-1014

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel