Eén antwoord van de overheid

Financier uw bedrijf in zwaar weer

U bent ondernemer en merkt dat het allemaal wat minder gaat met uw bedrijf. Uw klanten bestellen minder en komen minder regelmatig of zelfs helemaal niet meer terug. Steeds vaker heeft u problemen om rekeningen op tijd te betalen en u merkt dat de bank vaker dan voorheen belangstelling in uw bedrijf toont. Leveranciers hebben misschien ook al aangeven alleen nog tegen contante betaling te willen leveren en het personeel moppert dat het salaris alweer te laat was deze maand.

Herkent u iets van bovenstaande in uw eigen bedrijf? Dan is het belangrijk deze signalen niet te negeren. Het kan wel eens de hoogste tijd zijn scherp naar uw bedrijf te (laten) kijken. Hierbij wordt de levensvatbaarheid van het bedrijf beoordeeld, een oplossingsrichting bepaald en worden vervolgstappen uitgezet. Denk hierbij aan het herfinanciering van een in de kern gezond bedrijf, wijziging van de strategie bij sterk gewijzigde marktomstandigheden, sanering van schulden van de onderneming tot een eventueel faillissement.

Onthoud hierbij altijd dat een tijdige aanpak de kans van slagen sterk vergroot.

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

Tips

  • Probeer uw boekhouding altijd up to date te houden. Het geeft u inzicht in de prestatie van het producten en het bedrijf.
  • De tijd is uw grootste vijand. Zet vroeg genoeg de nodige stappen en wacht niet tot er stappen voor u gezet worden doordat de bank uw krediet opeist of er beslag gelegd wordt door een leverancier. Blijf zelf aan het roer van uw bedrijf staan.
  • Kunt u het loon van uw medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmacht bij het UWVExternal link.
  • Doe altijd op tijd uw belastingaangiften. Als u niet kunt betalen, meld dan uw betalingsonmachtExternal link voor belastingen en premies. Hiermee voorkomt u dat de belastingdienst een aanslag stuurt met daarin een schatting van een te betalen belastingbedrag plus een boete.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK Financieringsdesk 0800-1014