Eén antwoord van de overheid

EU-wetgeving

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU.

De meeste maatregelen van de EU worden genomen volgens de 'gewone wetgevingsprocedure'. Deze procedure bepaalt dat het Europees Parlement samen met de RaadExternal link (de regeringen van de EU-lidstaten) EU-wetsvoorstellen moet goedkeuren.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42