Eén antwoord van de overheid

EU-wetgeving

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De EU neemt de meeste besluiten volgens de zogenoemde 'gewone wetgevingsprocedure'. Dat wil zeggen dat het Europees Parlement samen met de Raad een EU-wetsvoorstel moet goedkeuren. De Raad bestaat uit de regeringen van de 28 EU-lidstaten samen.

Met het Verdrag van LissabonExternal link is het aantal beleidsgebieden waarvoor de 'gewone wetgevingsprocedure' geldt sterk uitgebereid. Het Europees Parlement heeft toen ook meer macht gekregen om een voorstel tegen te houden als er geen overeenstemming is met de Raad.

Verschillende vormen van wetgeving

De belangrijkste vormen van EU-wetgeving zijn regels en richtlijnen. Een document met regels is een bindend besluit dat rechtstreeks toepasselijk is in de hele EU. Richtlijnen moeten de wetgeving in de verschillende lidstaten harmoniseren. Dit heft belemmeringen tussen de lidstaten op. De richtlijnen zijn bindend over het te bereiken resultaat, maar de lidstaten zijn vrij in hun keuze hoe dit te bereiken.

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42