Eén antwoord van de overheid

EU-externe verdragen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Europese Unie treedt namens de lidstaten op als onderhandelingspartner en verdragspartij bij het aangaan van handelsrelaties. Goede handelsrelaties zijn belangrijk voor een wereldwijde toegankelijke markt voor producten en diensten uit de EU.

Als open economie richt de EU zich op het toegankelijk maken van markten voor landbouw, visserij, industriële goederen en diensten.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42