Eén antwoord van de overheid

Een duidelijke missie biedt houvast

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Bewuste, proactieve keuzes maken

Een proactieve marktbenadering met een duidelijke missie, visie en strategie biedt kansen. Een ondernemer die proactief werkt, weet wat zijn toegevoegde waarde is voor zijn klanten. Hij weet waar hij goed in is, wat hij te bieden heeft en welke (potentiële) klanten daar behoefte aan hebben. Zo'n proactieve marktbenadering vergt wel bezinning van de ondernemer op zijn eigen aanbod, op de behoeften van de markt en zijn kansen daarop.

Missie, visie en strategie nodig

U kunt het beste een proactieve marktbenadering toepassen als de missie, visie en de strategie van uw bedrijf helder zijn en met elkaar samenhangen.

Missie vertelt bestaansrecht bedrijf

De missie is een kort statement over het bestaansrecht van uw organisatie. De missie beantwoordt deze vier vragen:

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we?
  • Voor wie doen we dat?
  • Hoe doen we dat?

De antwoorden op deze vragen kunt u samenvatten in een aantal zinnen. Ze vormen de missie van uw onderneming.

Visie op omgeving

Een onderneming opereert niet in een vacuüm. In zijn visie beschrijft de ondernemer hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen die hij verwacht in de buitenwereld die van belang zijn voor zijn bedrijf, maar waar hij zelf geen invloed op heeft.

Visie geeft kader voor marktbenadering

Zorg ervoor dat u zicht krijgt op wat er de komende jaren bij uw klanten gebeurt. Vraag het uw klanten of laat bijvoorbeeld markonderzoek doen. Ook dit leidt tot concrete aanknopingspunten voor een proactieve marktbenadering.

Strategie voor marktbenadering

Hoe gaat u die markt benaderen? Hoe bepaalt u uw bedrijfsstrategie zeker nu de markt steeds sneller reageert? Door deze versnelling ligt de tijdshorizon voor de bedrijfsstrategie binnen het MKB op maximaal drie jaar. Voor een proactieve marktbenadering ontwikkelt u een strategie waarmee u doelen stelt en de koers van uw bedrijf uitzet.

Extern advies bij bepaling strategie

“Een strategie vorm je niet in één dag. Als uw onderneming nog geen ervaring heeft met het bepalen van een missie, visie en strategie, is het aan te raden om hiervoor een externe adviseur in te huren. Maar zoek ook binnen uw netwerk naar bedrijven die ervaring hebben met het bepalen van een bedrijfsstrategie.

Medewerkers betrekken bij strategie

Als missie, visie en strategie helder zijn, dan komt het er op aan om deze om te zetten naar actie en uw medewerkers daarvoor te mobiliseren. U kunt hiervoor het beste uw medewerkers al bij de vorming van de strategie betrekken. Dat vergroot de kans dat de geplande acties ook werkelijk worden uitgevoerd en de doelen worden behaald.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel