Eén antwoord van de overheid

Duurzame Productontwikkeling Chemie

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Verduurzaming van producten en productieprocessen kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het proces van productontwikkeling duurzaam in te richten. Deze zogenaamde duurzame productontwikkeling heeft raakvlakken met cradle-to-cradle (C2C), de thema's binnen de Topsector Chemie en de Routekaart Chemie.

Duurzame productontwikkeling

Duurzame productontwikkeling betekent dat producten worden geproduceerd die zoveel mogelijk milieuvriendelijker zijn, socialer verantwoord, met een relatief langere levensduur en met minder energiegebruik. Hierbij wordt de complete levensketen van het product betrokken, van grondstof tot afdanking en naar hergebruik. Verbeteringen in de keten bieden u de kans nieuwe markten aan te boren en uw concurrentiepositie te verbeteren.Meer informatie over het verduurzamen van producten en processen:

Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle (C2C) betekent dat producten zo moeten zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie hebben (afval is voedsel) voor het systeem als geheel. Om bouwstoffen na het afdanken van een product te kunnen inzetten als voeding voor nieuwe producten of terug te brengen in de (ecologische) kringloop of te kunnen herwinnen, dient een product te bestaan uit zo min mogelijk componenten.Het principe voor de ontwerpen ontleent Cradle to Cradle aan de werking van ecosystemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij staan kenmerken als samenwerking (symbiose), het dienen als voedsel en onderlinge verrijking centraal.Het C2C concept heeft geleid tot succesvolle producten en kan verschillende grote bedrijven tot haar aanhangers rekenen (Nike, Ford, US Mail, Herman Miller). In de praktijk is gebleken dat dit niet alleen winst voor het milieu oplevert, maar ook economische kansen biedt voor het bedrijfslevenMeer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42