Eén antwoord van de overheid

De curator

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Na uw faillissement gaat alles via de curator. Uw mag geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf. En u kunt niet meer bij uw vermogen, ook niet bij uw privévermogen. Wat zijn de taken van een curator en wat merkt u daar van?

Taken van een curator

Bij een faillissement verricht de curator de volgende werkzaamheden:

 • maakt een lijst van uw bezittingen en schulden
 • verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen (liquidatie)
 • beschermt uw boedel, zodat er niets verdwijnt
 • beheert administratieve zaken, kasgeld en waardevolle zaken zoals sieraden of voorraden
 • krijgt en opent al uw correspondentie, ook e-mail
 • beheert uw geld
 • bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u mag gebruiken voor noodzakelijke uitgaven
 • beëindigt overeenkomsten als dat nodig is, zoals een huurovereenkomst of arbeidscontract
 • kan uw handelingen van voor de faillietverklaring ongedaan maken, als schuldeisers daardoor meer kans hebben op betaling
 • rapporteert aan de rechter-commissaris.

Dat betekent dat voor u:

 • Uw bezittingen worden in beslag genomen. Dat geldt ook voor uw geldvorderingen, zoals onbetaalde facturen.
 • U mag niets verkopen, schenken of verhuren, geen contracten sluiten en geen vorderingen betalen of innen.
 • Voor iedere handeling met financiële gevolgen, moet u toestemming hebben van de curator.
 • U moet de curator informeren over alles wat relevant is. De curator kan u dwingen mee te werken.
 • U mag niet verhuizen naar een andere woonplaats of het buitenland, tenzij de rechter-commissaris toestemming geeft.

Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris. Die houdt onder andere toezicht op de curator.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel