Eén antwoord van de overheid

De curator

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Na een faillissement loopt alles via de curator. Deze maatregel heet officieel ondercuratelestelling en wordt via de kantonrechter aangevraagd. U mag dan geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf. En u kunt niet meer bij uw vermogen. Ook niet bij uw privévermogen. U wilt zelf curator worden? Dan moet u aan bepaalde eisen voldoen. Lees hier wat een curator is, wat hij doet en wat dat betekent.

Wat is een curator?

Een curator is iemand die door de kantonrechter wordt aangewezen bij een faillissement. Een ondercuratelestelling kunt u zelf aanvragenExternal link of door iemand die uw belangen vertegenwoordigd. Vanaf de benoeming neemt de curator het beheer en bestuur van uw onderneming over. U heeft geen zeggenschap meer over zowel het vermogen van uw onderneming als uw privévermogen. Voor praktisch alle handelingen of beslissingen moet u toestemming hebben van de curator. Hij behartigt ook het belang van de schuldeisers zodat zij alsnog worden betaald.

Wat doet een curator?

 • Bij een faillissement neemt de curator de beslissingen over uw bezit en financiën. De curator heeft de volgende taken:
 • maakt een lijst van uw bezittingen en schulden;
 • verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen (liquidatie);
 • beschermt uw boedel, zodat er niets verdwijnt;
 • beheert administratieve zaken, kasgeld en waardevolle zaken zoals sieraden of voorraden;
 • krijgt en opent al uw correspondentie, ook e-mail;
 • beheert uw geld;
 • bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u mag gebruiken voor noodzakelijke uitgaven;
 • beëindigt overeenkomsten als dat nodig is, zoals een huurovereenkomst of arbeidscontract;
 • kan uw handelingen van voor de faillietverklaring ongedaan maken, als schuldeisers daardoor meer kans hebben op betaling;
 • rapporteert aan de rechter-commissaris.

Wat betekent onder curatele stellen voor u?

Onder curatele stellen is een rechtelijke maatregel als u niet in staat bent uw eigen vermogen te beheren. Voor u betekent dit het volgende:

 • Uw bezittingen worden in beslag genomen. Dat geldt ook voor uw geldvorderingen, zoals onbetaalde facturen.
 • U mag niets verkopen, schenken of verhuren, geen contracten sluiten en geen vorderingen betalen of innen.
 • Voor iedere handeling met financiële gevolgen, moet u toestemming hebben van de curator.
 • U moet de curator informeren over alles wat relevant is. De curator kan u dwingen mee te werken.
 • U mag niet verhuizen naar een andere woonplaats of het buitenland, tenzij de rechter-commissaris toestemming geeft.

Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris.

Wie benoemt en controleert de curator?

De kantonrechter benoemt de curator. U wilt zelf curator worden? Dan moet u aan een aantal eisenExternal link voldoen. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

Wanneer eindigt de ondercuratelestelling?

De ondercuratelestelling eindigt als:

 • de persoon om wie het gaat zelf zijn zaken weer kan behartigen;
 • de voortzetting van het onder curatele stellen geen zin meer heeft;
 • de persoon overlijdt;
 • de rechtelijke periode van de curatele voorbij is.

De kantonrechter moet het onder curatele stellen wel eerst officieel opheffen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

KVK