Eén antwoord van de overheid

De curator

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Na uw faillissement gaat alles via de curator. Uw mag geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf. En u kunt niet meer bij uw vermogen, ook niet bij uw privévermogen. Wat zijn de taken van een curator en wat merkt u daar van?

Taken van een curator

Bij een faillissement verricht de curator de volgende werkzaamheden:

 • maakt een lijst van uw bezittingen en schulden
 • verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen (liquidatie)
 • beschermt uw boedel, zodat er niets verdwijnt
 • beheert administratieve zaken, kasgeld en waardevolle zaken zoals sieraden of voorraden
 • krijgt en opent al uw correspondentie, ook e-mail
 • beheert uw geld
 • bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u mag gebruiken voor noodzakelijke uitgaven
 • beëindigt overeenkomsten als dat nodig is, zoals een huurovereenkomst of arbeidscontract
 • kan uw handelingen van voor de faillietverklaring ongedaan maken, als schuldeisers daardoor meer kans hebben op betaling
 • rapporteert aan de rechter-commissaris.

Dat betekent dat voor u:

 • Uw bezittingen worden in beslag genomen. Dat geldt ook voor uw geldvorderingen, zoals onbetaalde facturen.
 • U mag niets verkopen, schenken of verhuren, geen contracten sluiten en geen vorderingen betalen of innen.
 • Voor iedere handeling met financiële gevolgen, moet u toestemming hebben van de curator.
 • U moet de curator informeren over alles wat relevant is. De curator kan u dwingen mee te werken.
 • U mag niet verhuizen naar een andere woonplaats of het buitenland, tenzij de rechter-commissaris toestemming geeft.

Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris. Die houdt onder andere toezicht op de curator.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222