Eén antwoord van de overheid

Beurzen en tentoonstellingen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Beurzen en tentoonstellingen zijn belangrijke momenten om contacten te leggen met klanten en naamsbekendheid van uw bedrijf en producten op te bouwen. Via een stand op een beurs kunt u uw bedrijf, producten en diensten presenteren in het buitenland

Deelnemen aan een beurs

U heeft 3 mogelijkheden om aan een beurs deel te nemen:

  • 1. Directe deelname Een bedrijf of organisatie kan zich zelfstandig inschrijven voor een beurs. Vaak wordt een deel van de organisatie aan anderen overgedragen, bijvoorbeeld de standbouw. Dit is een vrij dure oplossing. Laat altijd iemand uit het bedrijf de eindcontrole houden.
  • 2. Collectieve Nederlandse inzending Dit is een collectieve stand in het buitenland, verzorgd door bijvoorbeeld een branchevereniging of ministerie. De promotie is vaak collectief.
  • 3. Collectieve Nederlandse stand De collectieve Nederlandse stand wordt meestal ingericht door een bepaalde instantie, bijvoorbeeld Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De stand blijft vaak beperkt tot het tentoonstellen van enkele producten of foto's. Soms zijn deze stands ook onbemand, waardoor het resultaat een stuk minder is.

Bedrijven met een beperkte exportervaring kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een missievoucherExternal link aanvragen. De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal OndernemenExternal link staan. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private (derde) partijen. Activiteiten die de Nederlandse overheid financieel ondersteunt, komen niet in aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon. Daarnaast zijn vouchers niet bestemd voor beurzen in het buitenland waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Wanneer u deelneemt aan beurzen buiten de Europese Unie dan kan een ATA-carnetExternal link een praktisch document voor u zijn. Met dit document kunt u tentoonstellingsmateriaal tijdelijk in- en uitvoeren zonder betaling van invoerrechten, btw of borgsommen. In de ATA-carnets landenlijst ziet u voor welke landenExternal link het ATA-carnet gebruikt kan worden.

Overzicht van beurzen

Via AUMAExternal link en Expo DatabaseExternal link kunt u zoeken naar beurzen in het buitenland.

Tips voor een succesvol beursbezoek of –deelname

  • Bedenk met welk doel u een beurs wilt bezoeken of aan een beurs wilt deelnemen. Wilt u klanten ontmoeten? Zoekt u leveranciers of wilt u zich laten informeren over nieuwe ontwikkelingen?
  • Ga voordat u aan een beurs wilt deelnemen eerst eens als bezoeker naar die beurs.
  • Bekijk de beschikbare informatie van de beurs met betrekking tot doelgroepen, exposanten etc. Niet alleen voor de geplande beurs, maar ook van de laatst georganiseerde beurs. Zo kunt u zien wie er vertegenwoordigd waren en zullen zijn.
  • Bedenk welke beursdeelnemers u wilt ontmoeten en neem eventueel vooraf contact met ze op om tijdens de beurs af te spreken.
  • Zorg voor voldoende visitekaartjes.
  • Zorg voor een goede follow-up van gemaakte afspraken.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222