Eén antwoord van de overheid

Beurzen en tentoonstellingen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Beurzen en tentoonstellingen zijn belangrijke momenten om contacten te leggen met klanten. Ook bouwt u naamsbekendheid van uw bedrijf en producten op. Via een beursstand presenteert u uw bedrijf, producten en diensten in het buitenland.

Deelnemen aan een beurs

U kunt op 3 manieren aan een beurs deelnemen:

  1. Directe deelname U kunt zich als bedrijf of organisatie zelfstandig inschrijven voor een beurs. Vaak wordt een deel van de organisatie aan anderen overgedragen, bijvoorbeeld de standbouw. Dit is een vrij dure oplossing. Laat altijd iemand uit het bedrijf de eindcontrole houden.
  2. Collectieve Nederlandse inzending Dit is een collectieve stand in het buitenland, verzorgd door bijvoorbeeld een branchevereniging of ministerie. De promotie is vaak collectief. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.
  3. Collectieve Nederlandse stand Sommige instanties, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) richten collectieve stands in. Dit blijft vaak beperkt tot het tentoonstellen van enkele producten of foto's. Soms zijn deze stands ook onbemand. Hierdoor is het resultaat een stuk minder.

Bedrijven met een beperkte exportervaring kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een missievoucherExternal link aanvragen. De handelsmissie of collectieve beursinzending moet wel op de agenda van het netwerk Internationaal OndernemenExternal link staan. Dit betreft activiteiten van Nederlandse private (derde) partijen. Activiteiten die de Nederlandse overheid al financieel ondersteunt, komen niet in aanmerking voor een missievoucher. Denk hierbij aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon. Daarnaast zijn de vouchers niet bestemd voor buitenlandse beurzen waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Wanneer u deelneemt aan beurzen buiten de Europese Unie dan kan een ATA-carnet een bruikbaar document voor u zijn. Met dit document kunt u tentoonstellingsmateriaal tijdelijk in- en uitvoeren zonder betaling van invoerrechten, btw of borgsommen. In de ATA-carnets landenlijst ziet u voor welke landenExternal link u dit document kunt gebruiken.

Overzicht van beurzen

AUMAExternal link en Expo DatabaseExternal link zijn handige websites om naar buitenlandse beurzen te zoeken.

Tips voor een succesvol beursbezoek of –deelname

  • Bedenk met welk doel u een beurs wilt bezoeken of aan een beurs wilt deelnemen. Wilt u klanten ontmoeten? Zoekt u leveranciers of wilt u zich laten informeren over nieuwe ontwikkelingen?
  • Ga voordat u aan een beurs deelneemt eerst eens als bezoeker naar die beurs.
  • Bekijk de beschikbare informatie van de beurs met betrekking tot doelgroepen, exposanten etc. Niet alleen voor de geplande beurs, maar ook van de laatst georganiseerde beurs. Zo krijgt u een beter beeld bij de organisaties die vertegenwoordigd waren. Mogelijk nemen deze bedrijven dit keer weer deel.
  • Bedenk met welke beursdeelnemers u contact wilt leggen. Neem eventueel vooraf contact op om een afspraak tijdens de beurs in te plannen.
  • Zorg voor voldoende visitekaartjes.
  • Zorg voor promotiematerialen in de juiste taal.
  • Zorg voor een goede follow-up van de gemaakte afspraken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

KVK