Eén antwoord van de overheid

Betalingsverkeer in Griekenland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De laatste jaren heeft Griekenland het financieel zwaar te verduren. Als u zakendoet met Griekse bedrijven, zorg dan dat u heldere afspraken maakt over financiële verplichtingen.

Sinds 20 juli 2015 verlenen Griekse banken alle diensten maar met behoud van de kapitaalbeperkingen. De verwachting is dat de kapitaalbeperkingen voorlopig van kracht blijven. Van tijd tot tijd vindt er een versoepeling plaats. De Griekse bankenvereniging informeert de bankklanten hierover.

Betalingen doen

Uw Griekse zakenpartner moet zich als ondernemer en particulier continu aanpassen aan wijzigingen in de bancaire betalings- en rekeningsvoorwaarden. Houdt daar rekening mee. Het blijkt dat voor Griekse bedrijven de financiële administratie meer tijd kost dan voor dat de kapitaalbeperkingen van kracht waren.

Geld overmaken naar Griekenland

Nederlandse bedrijven en particulieren kunnen elektronische betalingen naar Griekse bankrekeningen zonder beperking uitvoeren. Maak in overleg met alle betrokken partijen de inschatting of dit een goed moment is om te betalen.

Geld overmaken vanuit Griekenland

Overschrijvingen van een Griekse bankrekening naar een bankrekening buiten Griekenland is mogelijk na goedkeuring van de bank. Daarvoor moet de rekeninghouder bij de eigen Griekse bank een verzoek tot internationale betaling indienen. De Griekse banken zijn gevolmachtigd voor de volgende betalingen:

  • ziekenhuisopnames en medische kosten zowel in Griekenland als daarbuiten;
  • collegegeld en per kwartaal € 5.000 tot € 8.000 verblijfskosten van in het buitenland studerende Griekse studenten, afhankelijk van de voorwaarden;
  • importeren van goederen en diensten, met voorrang aan de eerste levensbehoeften. Hiervoor is een tabel opgesteld die de voorrang van de verzoeken van bankklanten bepaalt.

Voor elk bedrijf geldt, afhankelijk van bancaire criteria, een overmakingslimiet per werkdag. Die limiet is in maart 2016 verhoogd. Nederlandse bedrijven kunnen daardoor meer goederen en diensten leveren aan hun Griekse klanten.

Geld opnemen (pinnen en bankloket)

Bekijk het reisadvies over Griekenland als u wilt pinnen met een buitenlandse pinpas. Het toegestane bedrag dat Griekse bankklanten kunnen opnemen is € 60 per dag. Rekeninghouders kunnen het maximale wekelijkse bedrag van € 420 ook in een keer opnemen.

Contant geld in- en uitvoeren

Binnen de EU is vrij verkeer van kapitaal. Nederlanders kunnen zonder beperking contant geld in- en uitvoeren. Voorzichtigheid is daarbij geboden. Het meedragen van een begeleidende brief van uw hoofdkantoor met vermelding totaalbedrag, oorsprong en doel van de contanten is niet verplicht, maar kan u helpen bij ad hoc controle van de Griekse douane.

Betalingsproblemen

De meeste Nederlandse bedrijven hebben geanticipeerd op de Griekse problematiek door middel van opgestelde draaiboeken. Probeer bij betalingsproblemen zoveel mogelijk op eigen initiatief betalingsafspraken te maken. De Nederlandse overheid kan mogelijk en in individuele gevallen bemiddelen en/of adviseren. Financiële compensatie van Nederlandse zijde is daarbij uitgesloten.

Meer informatie voor bedrijven

De situatie in Griekenland kan wijzigen. Blijf daarom goed geïnformeerd over de financiële actualiteit in het land. Dat kan via:

  • Rijksoverheid (telefoon: 1400)
  • het reisadvies over Griekenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken (stel een abonnement in op de app Reisadvies);
  • de economie- en handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Athene voor bedrijfsspecifieke vragen;
  • het Klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor vragen over internationaal ondernemen en agrarisch ondernemen;
  • het callcenter van Kamer van Koophandel (KvK) over zaken met betrekking tot import, export, contracten en rechtsvormen (telefoon: 088 585 22 22);
  • uw eigen branche- of ondernemersorganisatie;
  • de media.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42