Eén antwoord van de overheid

Bescherming met Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Hiermee beschermt u wat u zelf heeft bedacht of ontworpen. Bijvoorbeeld muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. Een nieuw product kan bijvoorbeeld een nieuwe techniek hebben, maar ook een nieuwe naam en ontwerp. Afhankelijk van uw creatie kunt u dus verschillende IE-rechten gebruiken.

Welk IE-recht beschermt wat?

  • Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld teksten, foto’s, software, films, games en websites.
  • Merkenrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Modellenrecht is er voor het design of ontwerp van uw product.
  • Octrooirecht is speciaal gericht op de techniek van uw product.

Hoe komt u aan een IE-recht?

  • AuteursrechtExternal link is gratis en heeft u automatisch. Daar hoeft u niets voor te doen.
  • Om uw merkExternal link te beschermen moet u het registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een merkregistratie kost € 240 voor een periode van 10 jaar. Deze registratie kunt u onbeperkt verlengen.
  • Uw model beschermt u door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een modelregistratie kost € 108. De registratie geldt voor 5 jaar en kunt u steeds met 5 jaar verlengen, tot een maximum van 25 jaar.
  • Om uw techniek te beschermen in Nederland moet u een octrooiaanvraagExternal link indienen bij Octrooicentrum Nederland. Een octrooiaanvraag kost € 120. U moet ook een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek laten doen. Dat kost € 100. Om uw octrooi in stand te houden, betaalt u instandhoudingskosten (‘taksen’). Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig.

Onderzoek of uw idee al bestaat

Voordat u IE-rechten gaat aanvragen, moet u eerst controleren of uw uitgewerkte idee al bestaat. U kunt zoeken in:

Hulp en advies

  • Octrooicentrum NederlandExternal link biedt ondernemers, particulieren en onderwijsinstellingen gratis en onafhankelijke informatie, zodat ze méér uit octrooien kunnen halen. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie. En met workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs.
  • Bij het informatiecentrumExternal link van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u terecht voor algemene informatie, inlichtingen uit het register, het deponeren van een merk of model en het vastleggen van een i-DEPOT.

Deze informatie is geplaatst door:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42