Eén antwoord van de overheid

Bedrijfsgeheim

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet te achterhalen is hoe het werkt? Dan is geheimhouding misschien een goed alternatief voor een octrooi. Voor fabricagemethoden en recepten geeft dit goede bescherming.

Bij de keuze tussen een octrooi of geheimhouding gaat het om de vraag: is mijn uitgevonden techniek makkelijk na te maken of juist heel moeilijk?

Niet geheim te houden

Als uw product te koop is, is vaak ook gemakkelijk te achterhalen hoe het werkt. Bijvoorbeeld door het uit elkaar te halen. Dan kunt u het niet geheimhouden. U kunt uw product dan alleen op een andere manier beschermen, bijvoorbeeld met een octrooi.

Geheimhouden

Is door buitenstaanders niet te achterhalen hoe uw product of proces werkt? Dan kunt u kiezen voor geheimhouding. Voor fabricagemethoden of recepten is geheimhouding vaak een prima manier van bescherming. Soms biedt alleen een bedrijfsgeheim al voldoende, langdurige bescherming. Soms komt andere of aanvullende bescherming in aanmerking.

Een belangrijk verschil met een octrooi is dat een octrooi in ruil voor de bescherming altijd openbaar wordt gemaakt. En een bedrijfsgeheim kan onbeperkt bescherming geven, terwijl een octrooi maximaal 20 jaar bescherming geeft in een aantal landen.

Juridische stappen

Het is belangrijk dat u uw bedrijfsgeheim actief beschermtExternal link. Ook omdat u anders achteraf geen juridische stappen kunt ondernemen.

Tegen schending van bedrijfsgeheimen kunt u alleen juridisch optreden als er sprake is van ‘aantoonbaar onrechtmatig handelen’ . U moet dus kunnen bewijzen dat er sprake is van:

  • contractbreuk, bijvoorbeeld van een geheimhoudingsovereenkomst, of
  • diefstal, spionage of het omkopen van werknemers.

Datumregistratie (via i-DEPOTExternal link of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.Let op: alleen het vastleggen van de datum geeft geen bescherming.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland