Eén antwoord van de overheid

Hoe beheert u uw administratie?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt er voor kiezen om zelf de administratie te doen, of deze uit te besteden aan een boekhouder of accountant.

Urenregistratie

Als ondernemer is het belangrijk om een goede urenadministratie bij te houden. Zo houdt u overzicht over de tijd die u besteedt aan uw activiteiten. Daarnaast is het verplicht als u in aanmerking wilt komen voor fiscale voordelen. Bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek. U moet als ondernemer dan aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u 1225 uur aan uw onderneming hebt gewerkt.

Eisen administratie

De Belastingdienst stelt eisen aan een administratie. De volgende zaken moet u in uw administratie opnemen:

Bewaartermijn administratie

U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. U kunt met de Belastingdienst ook afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Wat u in ieder geval 7 jaar moet bewaren:

  • debiteuren- en crediteurenadministratie
  • in- en verkoopadministratie
  • grootboek

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen.

Papier en digitaal

U kunt ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast.

Tips

Heeft u al eens gedacht aan:

  • Een zakelijke rekening: Als ondernemer bent u niet verplicht om een zakelijke rekening te openen, maar onverstandig is het niet. Zorg er in ieder geval voor dat u aan de Belastingdienst uw zakelijke en privégeldstromen duidelijk gescheiden kunt aantonen.
  • Een kassa met keurmerk: Een keurmerkkassaExternal link helpt u bedrijfsprocessen zoals inkoop, voorraadbeheer, logistiek, verkoop en administratie samen te brengen. En dat geeft beter inzicht in uw bedrijf en bedrijfsvoering en helpt u beslissingen beter te onderbouwen. Ook merkt u eventuele afwijkingen of onregelmatigheden sneller op. Door actuelere en preciezere cijfers kunt u sneller en makkelijker samenwerken met uw boekhouder of accountant. Ook gaan eventuele controles van de Belastingdienst makkelijker en sneller, omdat een onderneming met een keurmerkkassa aan bepaalde regels voldoet. Een keurmerkkassa is overigens niet duurder dan een systeem zonder keurmerk.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585