Eén antwoord van de overheid

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar krediet dan doet u er goed aan om uw licht eens op te steken in uw provincie.

Regionaal

In diverse provincies zijn er Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen actief. Deze ROM’s hebben tot doel de regionale- en lokale economie te verstevigen.

Regioversterking

ROM’s hebben de ambitie om de regio tot een aantrekkelijke vestigingsplek te maken. Zo willen diverse regio’s in 2020 in de top 20 van de meest innovatieve regio’s van Europa staan. Daarom besluiten verschillende provincies extra geld uit te trekken om de regionale- en lokale economie te versterken. Groei van de werkgelegenheid en versterking van het innovatief vermogen zijn gunstig voor de regio.

Hoe werkt een ROM?

Gezamenlijk hadden de verschillende ROM’s in Nederland in 2014 630 miljoen euro beschikbaar. De ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en zij herstructureren bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen.

ROM’s per provincie

Er bestaan verschillen in budget per provincie. Ook de aanvragen om in aanmerking te komen zijn verschillend per ROM. Kijk voor de diverse mogelijkheden binnen u provincie en de wijze van aanvragen op:

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK Financieringsdesk 0800-1014