Van de overheid. Voor ondernemers.

Wetswijzigingen 1 oktober 2016

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of ingaan van 2 juli 2016 tot en met 1 oktober 2016.

Personeel en beroepseisen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is aangepast: zo hoeft de overheid onredelijke verzoeken om informatie niet in behandeling te nemen. Bij zeer omvangrijke verzoeken kan de beslistermijn worden verlengd. Lees meer
Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en wilt u deze wijzigen? Dan moet eerst de ondernemingsraad (OR) hiermee instemmen. Lees meer

Verkoop

Er is een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exoten. Dit zijn planten en dieren die door mensen (on)bewust naar Nederland zijn meegenomen of hier worden gekweekt en die zelfstandig kunnen overleven in de natuur. Lees meer
Hebt u een zakelijk abonnement voor telefoon en/of internet en is dit stilzwijgend verlengd? U mag dit, na de einddatum van het contract, op elk moment kosteloos opzeggen met 1 maand opzegtermijn. Dit gold eerder alleen voor consumenten. Lees meer

Bedrijfsvoering

Buitenschoolse kinderopvang mag u ook in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. Dit mag voor maximaal 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar. Lees meer
U kunt als verhuurder met uw huurder een vaste vergoeding overeenkomen voor de energieprestatie van de huurwoning. Deze vergoeding hoort niet bij de huurprijs en is bedoeld voor energiebesparende voorzieningen aan de woning. De energieprestatievergoeding kan zo de energierekening bij normaal gebruik vervangen. Lees meer

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088