Van de overheid. Voor ondernemers.

Wetswijzigingen 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of ingaan van 2 oktober 2016 tot en met 1 januari 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg @OP_Nederland op Twitter of download de gratis NieuweWetten-app.

Meest bekeken

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden in 2017. In 2018 wordt dit 66 jaar en 67 jaar in 2021. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en hebt u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. Opgebouwd pensioen kunt u wel afkopen. Lees meer
U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Lees meer

Belastingzaken

De afvalstoffenbelasting gaat omhoog naar € 14,22 per ton. Dit is nu nog € 13,07 per ton. Lees meer
Bent u een buitenlandse aandeelhouder met aandelen in Nederlandse vennootschappen? Of heeft uw bedrijf buitenlandse aandeelhouders? Straks komt er een teruggaafregeling in de dividendbelasting. Lees meer
Het systeem van autobelastingen wordt eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. Lees meer
De verhuurderheffing wordt verhoogd van 0,491% in 2016 naar 0,536% van de waarde van de huurwoningen in 2017. Lees meer
Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Straks is voor de toepassing van de btw wettelijk eerder sprake van een bouwterrein. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en hebt u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. Opgebouwd pensioen kunt u wel afkopen. Lees meer

Administratie

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaat omhoog naar € 1.551,60 per maand. Lees meer
Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Straks moet u bij een nieuwe inkoopovereenkomst verplicht een e-factuur sturen. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Straks mag u de eerste 3 jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Hierdoor houdt u meer geld over om te groeien. Lees meer

Personeel en beroepseisen

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden in 2017. In 2018 wordt dit 66 jaar en 67 jaar in 2012. Lees meer
De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs straks zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister. Lees meer
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Lees meer
U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Lees meer
Ketenaansprakelijkheid gaat ook gelden voor het goederenvervoer over de weg. Bent u opdrachtgever in de transportsector? U wordt verantwoordelijk voor het volledige loon van uw werknemer, ook wanneer u onderaannemer bent. Lees meer

Bedrijfsvoering

Hebt u een slachterij en doet u aan onbedwelmde (rituele) slacht? De regels worden aangescherpt. Lees meer
De regels worden eenvoudiger en duidelijker voor de bescherming van in het wild levende dieren en planten, Natura 2000-gebieden en bossen. Lees meer
Er komen landelijk uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Lees meer
Vervoerders mogen straks geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit straks. Lees meer

Rechtspraak

De uitvoering van de beslagvrije voet wordt eenvoudiger. Op bepaalde roerende zaken, niet-registergoederen, mag geen beslag worden gelegd. Deze lijst wordt duidelijker en uitgebreider. Lees meer
U mag straks uw stukken in een strafproces digitaal aanleveren. Als eerste kan dit bij het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Lees meer
Er veranderen een aantal zaken in het tuchtrecht. Zo betaalt u straks (mee) aan de kosten van (het toezicht op) de tuchtrechtspraak van uw beroepsgroep. Lees meer
Nabestaanden van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel oplopen of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben straks recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Lees meer

Verkoop

U hebt een vergunning nodig voor de import van hout(producten) uit een FLEGT-partnerland voor gebruik op de Europese markt. Lees meer
Een 'speed-pedelec' (fiets met elektrische trapondersteuning met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur) wordt straks niet meer gezien als snorfiets, maar als bromfiets. Lees meer

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088