Van de overheid. Voor ondernemers.

Nieuwe regels voor gerechtsdeurwaarders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2016

Wat verandert er?

Er komen nieuwe regels voor het beroep van gerechtsdeurwaarder:

  • Er komt een duidelijker onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarders die ondernemer zijn, gerechtsdeurwaarders die in loondienst bij een gerechtsdeurwaarderskantoor werken en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die in opleiding zijn.
  • De eis van onafhankelijkheid wordt in de wet opgenomen.
  • Er komt een centraal, openbaar register voor gerechtsdeurwaarders.
  • Er komt integraal toezicht op gerechtsdeurwaarders door het Bureau Financieel Toezicht.
  • De mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen worden aangescherpt.

Voor wie?

Gerechtsdeurwaarders

Wanneer?

De wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet gaat naar verwachting in in de loop van 2016.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven