Van de overheid. Voor ondernemers.

Versoepeling Vuurwerkbesluit

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Verhandelt of verkoopt u vuurwerk, of slaat u vuurwerk op? De regels worden versoepeld:

  • U hoeft geen jaarlijkse registratie meer bij te houden van hoeveelheden ingekocht, verkocht, afgevoerd en opgeslagen vuurwerk.
  • Het wordt mogelijk om in uw verkoopruimte van vuurwerk licht ontvlambare stoffen op te slaan. U moet daarbij wel voldoen aan bepaalde afstanden en andere eisen voor de opslagvoorzieningen.
  • Uw vuurwerkevenement wordt niet meer gecontroleerd op kilogrammen vuurwerk, maar op netto explosieve massa.

Voor wie?

  • Bedrijven in de handel, verkoop en opslag van vuurwerk
  • Organisatoren van vuurwerkevenementen

Wanneer?

Naar verwachting treedt de wijziging in werking per 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven