Van de overheid. Voor ondernemers.

Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 14 april 2016

Wat is er veranderd?

Omgevingsdiensten verlenen, handhaven en houden toezicht op de omgevingsvergunningen en algemene regels voor milieu. Zij voeren deze taken uit voor gemeenten en provincies, die samen kwaliteitseisen stellen en controleren.

Per 1 januari 2014 was al een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten opgericht. De omgevingsdiensten zijn nu wettelijk geregeld.

Voor wie?

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen

Wanneer?

De wijziging van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht is ingegaan op 14 april 2016.

Naar alle wetswijzigingen per 1 juli 2016

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven