AOW-leeftijd omhoog

Deze informatie is geplaatst door:

Ingangsdatum: 1 januari 2016

Wat verandert er?

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In het Schema aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord ziet u wanneer u de AOW-leeftijd dan bereikt. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 3 maanden.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Op de website Wijzer in geldzaken kunt u met een speciale rekenhulp berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is. Deze regeling wordt verlengd tot 2023 (was 2019).

Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

Naar verwachting gaan de versnelde verhoging en verlenging van de overbruggingsregeling in per 1 januari 2016.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088