Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

AOW-leeftijd gaat omhoog

Deze informatie is geplaatst door:

Ingangsdatum: 1 januari 2015

Wat verandert er?

Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Op Rijksoverheid.nl staat een schema waarin u ziet wat de komende jaren de AOW-leeftijd wordt.

Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?

Met de rekentool van Rijksoverheid ziet u na het invullen van uw geboortedatum, wat uw AOW-leeftijd is.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Op de website Wijzer in geldzaken kunt u met een speciale rekenhulp berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt, is in november 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari 2016. In het Schema aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord ziet u wanneer u de AOW-leeftijd dan bereikt.

Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

Per 1 januari 2015 is de AOW-leeftijd met 1 maand omhoog gegaan. De AOW-leeftijd is 65 jaar + 3 maanden.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088