AOW-leeftijd is omhoog gegaan

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven
Ingangsdatum: 1 november 2014

Wat verandert er?

Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Op Rijksoverheid.nl staat een schema waarin u ziet wat de komende jaren de AOW-leeftijd wordt.

Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?

Met de rekentool van Rijksoverheid ziet u na het invullen van uw geboortedatum, wat uw AOW-leeftijd is.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Op de website Wijzer in geldzaken kunt u met een speciale rekenhulp berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari 2016. In het Schema aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord ziet u wanneer u de AOW-leeftijd dan bereikt.

Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

Per 1 november 2014 is de AOW-leeftijd 1 maand omhoog gegaan. De AOW-leeftijd is nu 65 jaar + 3 maanden.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?

Hoort bij