AOW-leeftijd is omhoog gegaan

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven
Ingangsdatum: 1 november 2014

Wat verandert er?

Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Op Rijksoverheid.nl staat een schema waarin u ziet wat de komende jaren de AOW-leeftijd wordt.

Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?

Met de rekentool van Rijksoverheid ziet u na het invullen van uw geboortedatum, wat uw AOW-leeftijd is.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Op de website Wijzer in geldzaken kunt u met een speciale rekenhulp berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt, is in november 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari 2016. In het Schema aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord ziet u wanneer u de AOW-leeftijd dan bereikt.

Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

Per 1 november 2014 is de AOW-leeftijd 1 maand omhoog gegaan. De AOW-leeftijd is nu 65 jaar + 3 maanden.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?

Hoort bij