Van de overheid. Voor ondernemers.

Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Neemt u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst? Het wordt eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te krijgen. U bent nu zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Straks keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De Belastingdienst kijkt straks niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Ook als klein bedrijf hebt u daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven