Van de overheid. Voor ondernemers.

Vereenvoudiging procedure oninbare vordering

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Betaalt een klant uw factuur niet of maar gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij een faillissement? Dan hebt u aan de Belastingdienst btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt de btw terugvragen, maar nu duurt het lang voor u deze terugkrijgt.

Straks ziet de Belastingdienst een vordering als oninbaar als de vergoeding 1 jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. De regeling geldt ook als een andere ondernemer de vordering heeft overgenomen. De regeling geldt ook voor milieubelastingen.

Wordt de vergoeding later toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen? Dan moet u de belasting daarover weer op aangifte betalen.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven