Van de overheid. Voor ondernemers.

Jongeren met arbeidsbeperking makkelijker aan het werk

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat verandert er?

De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs straks zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister. U weet zo direct dat u hen volgens de banenafspraak in dienst kunt nemen.

Ook kunt u straks loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die u nu al in dienst hebt, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder komt er een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in de eerste 6 maanden van het dienstverband.

Voor wie?

Werkgevers in de marktsector

Wanneer?

De wijzigingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2017. Gemeenten mogen de wijzigingen voor de loonkostensubsidie uitvoeren vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gebeurt dit in de tweede helft van 2016.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven