Van de overheid. Voor ondernemers.

Beslagvrije voet wordt eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat verandert er?

De uitvoering van de beslagvrije voet wordt eenvoudiger. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden. Bepaalde roerende zaken, niet-registergoederen, moeten vrij van beslag blijven. Deze lijst wordt duidelijker en uitgebreider.

Lukt het niet om via een gebruikelijk traject goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers? Dan kan de rechter een 'adempauze' instellen. De boven de beslagvrije voet ingehouden inkomsten worden opgespaard en na de periode van maximaal 6 maanden ingezet om de schulden af te lossen.

Voor wie?

  • Gerechtsdeurwaarders
  • Schuldenaren
  • Schuldeisers

Wanneer?

De Wet modernisering beslagverbod roerende zaken gaat naar verwachting in per 1 juli 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven