Van de overheid. Voor ondernemers.

Betere bescherming risico's kankerverwekkende stoffen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2016

Wat verandert er?

Er komen strengere richtlijnen voor het gebruik van carcinogene of mutagene agentia (kankerverwekkende stoffen) op het werk. Voor 11 gevaarlijke stoffen worden maximale grenswaarden gesteld. Deze zijn in alle lidstaten van de Europese Unie hetzelfde.

Ook worden de normen voor het werken met houtstof en vinyl chloride monomeer verder aangescherpt.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Naar verwachting gaan de nieuwe regels in 2016 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088