Van de overheid. Voor ondernemers.

Bescherming persoonsgegevens wordt uitgebreid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast aan een nieuwe Europese privacyverordening. Dit betekent onder meer:

  • betere rechten voor betrokkenen, waaronder het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens (dataportabiliteit);
  • meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van een 'data protection officer' voor grotere organisaties;
  • introductie van een 'one stop shop'-systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen of diensten en goederen in meerdere EU-lidstaten. Hierdoor hebben bedrijven nog maar met één toezichthouder te maken.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijzigingen ingaan, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven