Van de overheid. Voor ondernemers.

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat verandert er?

De regels worden eenvoudiger en duidelijker voor:

 • de bescherming van in het wild levende dieren en planten;
 • Natura 2000-gebieden;
 • bossen.

Voor eenvoudige activiteiten (bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden) komt er een meldplicht. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft, moet die binnen 13 weken worden gegeven.

De nieuwe Wet Natuurbescherming voegt 3 bestaande natuurwetten samen:

 • Flora- en faunawet
 • Natuurbeschermingswet
 • Boswet

Voor wie?

 • Landbouw
 • Terreinbeherende organisaties
 • Bosbouw
 • Visserij
 • Jacht
 • Delfstofwinning
 • Bouw
 • Horeca
 • Recreatie
 • Industrie
 • Natuurorganisaties

Wanneer?

De nieuwe Wet Natuurbescherming gaat in per 1 januari 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven