Van de overheid. Voor ondernemers.

Invoerverbod en handelsverbod schadelijke exotische planten en dieren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 3 augustus 2016

Wat is er veranderd?

Er is een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exoten. Dit zijn planten en dieren die door mensen (on)bewust naar Nederland zijn meegenomen of hier worden gekweekt en die zelfstandig kunnen overleven in de natuur.

Uitheemse planten en dieren kunnen schade veroorzaken aan inheemse planten en dieren. Bijvoorbeeld doordat ze zo snel groeien dat binnenlandse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte of voedsel overhouden, ziek worden of uitsterven. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van dieren en planten die een bedreiging vormen voor de natuur.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Het verbod is ingegaan per 3 augustus 2016. Er is een overgangsregeling.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven