Van de overheid. Voor ondernemers.

Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat verandert er?

Hebt u een zieke medewerker? Straks heeft uw werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Klachtenregeling

Straks zorgen arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Bent u werkgever? Dan moet u een contract afsluiten waarin deze en eventuele aanvullende afspraken zijn vastgelegd.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven