Van de overheid. Voor ondernemers.

14 nieuwe verkeersborden op komst

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat verandert er?

Er komen 14 nieuwe verkeersborden. Deze moeten zorgen voor meer duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties. De nieuwe (gebods)borden zijn:

 1. Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 2. Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 3. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
 4. Einde busbaan of -strook.
 5. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.
 6. Einde trambaan of -strook.
 7. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
 8. Einde bus- en trambaan of -strook.
 9. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.
 10. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto's en lijnbussen.
 11. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.
 12. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto's.
 13. Uitwijkplaats rechts van de weg.
 14. Uitwijkplaats links van de weg.

Voor wie?

Alle (professionele) weggebruikers

Per wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven