Van de overheid. Voor ondernemers.

Meertalige buitenschoolse opvang mogelijk

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 september 2016

Wat is er veranderd?

Buitenschoolse kinderopvang mag u ook in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. Dit mag voor maximaal 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar.

Behalve de geldende eisen voor uw personeel moet uw beroepskracht een certificaat of diploma hebben waaruit blijkt dat hij het Duits, Engels of Frans beheerst. In uw pedagogisch beleidsplan beschrijft u hoe de meertalige buitenschoolse opvang plaatsvindt.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

Per 1 september 2016 mag u meertalige kinderopvang aanbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven