Van de overheid. Voor ondernemers.

Invoering fosfaatrechten voor melkveehouderij

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Voor elk melkveebedrijf wordt straks een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat vastgesteld. Deze vastgestelde productie krijgt het bedrijf toegekend in de vorm van een hoeveelheid fosfaatrechten.

Deze rechten worden toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015. Ontvangen fosfaatrechten zijn verhandelbaar met andere agrariërs.

Voor wie?

Melkveehouders

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven