Van de overheid. Voor ondernemers.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 oktober 2016

Wat is er veranderd?

Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en wilt u deze wijzigen? Dan moet eerst de ondernemingsraad (OR) hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan bent u straks verplicht de verhouding tussen het salaris van de top en de gewone werknemers jaarlijks te bespreken met uw ondernemingsraad.

Voor wie?

Werkgevers/bedrijven met een ondernemingsraad

Wanneer?

De wijziging rondom ondernemingsraad en pensioenen is ingegaan per 1 oktober 2016. Wanneer de wijziging rondom de topsalarissen ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven