Van de overheid. Voor ondernemers.

Digitalisering rechtspraak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 december 2016

Wat is er veranderd?

U kunt uw stukken in een strafproces digitaal aanleveren. Dit regelt de wet Digitale processtukken, onderdeel van het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering.

De wet regelt het elektronisch ondertekenen van processtukken, het digitaal doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en het kennisnemen van processtukken.

Als eerste kunnen het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de processtukken digitaal uitwisselen. Later is dit ook mogelijk voor de advocatuur en voor burgers. Voor de digitale uitwisseling van processtukken maakt u straks gebruik van een beveiligd webportaal.

Voor wie?

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Deurwaarders
  • Rechtsbijstandverzekeraars

Wanneer?

De Wet digitale processtukken Strafvordering is ingegaan per 1 december 2016. De verdere digitalisering van de rechtspraak treedt stapsgewijs in werking vanaf begin 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven