Van de overheid. Voor ondernemers.

Aanscherping regels ritueel slachten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat verandert er?

Hebt u een slachterij en doet u aan onbedwelmde (rituele) slacht? De regels worden aangescherpt. Straks:

  • mag u alleen nog ritueel slachten voor religieuze gemeenschappen in Nederland;
  • wordt de manier van slachten in specifieke regelgeving vastgelegd;
  • houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit permanent toezicht;
  • moet uw slachtinstallatie het lijden van dieren zo veel mogelijk terugdringen;
  • moet u zijn opgenomen in een register voor rituele slachterijen;
  • moet u geslachte dieren registreren en als ritueel geslacht herkenbaar maken.

Voor wie?

Slachterijen

Wanneer?

Naar verwachting treden de wijzigingen in werking per 1 januari 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088