Van de overheid. Voor ondernemers.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is aangepast

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 oktober 2016

Wat is er veranderd?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is aangepast:

  • De overheid hoeft onredelijke verzoeken om informatie niet in behandeling te nemen.
  • Bij zeer omvangrijke verzoeken kan de beslistermijn worden verlengd.
  • Zeer omvangrijke verzoeken kunnen gedeeltelijk worden behandeld.
  • (Her)gebruik van openbare overheidsinformatie voor nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld apps) wordt makkelijker.
  • Er komt een uniforme kostenregeling.
  • Overheden die niet binnen 6 weken reageren op verzoeken om informatie hoeven geen dwangsom meer te betalen.
  • De dwangsomregeling uit de Algemene wet bestuursrecht is niet langer van toepassing op de Wob. Dit voorkomt misbruik van de Wob.

Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 oktober 2016.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven