Van de overheid. Voor ondernemers.

Meer inspraak Arbo-arts en OR

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat verandert er?

De Arbowet wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening.

  • De Ondernemingsraad (OR) krijgt straks instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker.
  • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen. De arts mag straks overleggen met de OR en krijgt meer adviserende taken.
  • Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst.
  • Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven