Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deze informatie is geplaatst door:

Bent u producent van duurzame energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In de digitale brochure SDE+ 2015 (pdf) leest u meer over alle categorieën energie die in aanmerking komen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden. U moet onder andere een haalbaarheidsstudie indienen. Bij geothermie hebt u een opsporingsvergunning en een geologisch onderzoek nodig.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt SDE+ in fasen aanvragen tot 17 december 2015. U vraagt aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland