Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bent u producent van duurzame energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Of voor gecombineerde opwekking van duurzame warmte én elektriciteit of groen gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In de digitale brochure SDE+ 2014 (pdf) leest u meer over alle categorieën energie die in aanmerking komen. De belangrijkste wijzigingen in de SDE+ 2015 leest u in de Kamerbrief.

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden. U moet onder andere een haalbaarheidsstudie indienen. Bij geothermie dient u een geologisch onderzoek in.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt SDE+ in fasen aanvragen vanaf 31 maart 2015. U vraagt aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Externe links

Deze informatie is afkomstig van:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Antwoord voor bedrijven

Hoe werkt informatie op maat?