Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deze informatie is geplaatst door:

Bent u producent van duurzame energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Categorieën energie die in aanmerking komen, zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk), wind op zee en zon.

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden. U moet onder andere een haalbaarheidsstudie indienen. Bij geothermie hebt u een opsporingsvergunning en een geologisch onderzoek nodig.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen van 27 september tot en met 27 oktober 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland