Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door:

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Informatie over de voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen door UWV in 2015 vindt u in deze flyer.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een werknemer in dienst met een WIA-uitkering. Of u neemt een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Let op: Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. Voor werknemers voor wie u op 31 december 2014 de premiekorting al toepaste, blijft de premiekorting gelden.
  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
  • U neemt een werknemer in dienst van 56 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
  • U neemt voor 31 december 2015 een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. U geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 24 uur per week.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Hij vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven