Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door:

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een werknemer in dienst met een WIA-uitkering. Of u neemt een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
  • U neemt een werknemer in dienst van 50 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
  • U neemt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. U geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week. Let op: Tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 is een halfjaarcontract voor ten minste 24 uur per week voldoende.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?