Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidies

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u uw personeel scholen of opleiden? Daarvoor kunt u een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van uw branche. O&O-fondsen verstrekken subsidie (deels vanuit het Europees Sociaal Fonds, ESF) voor uiteenlopende opleidingen van werknemers. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de sector. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die u kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.

Wanneer komt u in aanmerking?

De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Uw bedrijf moet bij het O&O-fonds aangesloten zijn.

Hoe kunt u aanvragen?

Wilt u gebruik maken van het O&O-fonds in uw branche? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088