Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidies

Subsidie kwaliteit arbeidsverhoudingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de arbeidsverhoudingen? Werkgevers en werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten op dit gebied.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw project draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in Nederland.
  • De looptijd van uw project is korter dan een jaar.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie alleen schriftelijk aanvragen. Dat doet u bij de Directeur Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. U kunt aanvragen tot en met 31 december 2016.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven