Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidies

Horizon 2020

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kunt u deelnemen aan het Europese programma Horizon 2020. Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Het programma loopt van 2014 tot 2020 en het budget is € 80 miljard.

In de brochure 'Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen' (pdf) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) leest u hoe Nederlandse topsectoren bijdragen aan Horizon 2020.

Wanneer komt u in aanmerking?

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers:

  1. Excellente kennisbasis: voor onderzoekers
  2. Industrieel leiderschap: investeringen in technologie
  3. Maatschappelijke uitdagingen: multidisciplinaire aanpak

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw projectvoorstellen indienen bij RVO.nl. Team IRIS, het Nationale Contact Punt, helpt u met advies, trainingen en partner search.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland