Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidies

Lening aan startende ondernemers: durfkapitaal

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u als startende ondernemer kapitaal nodig? U kunt een particulier vragen u een lening te geven. Dit kan op basis van de regeling Durfkapitaal. Door deze regeling kreeg uw geldgever een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Kunt u de lening uiteindelijk niet terugbetalen? Dan kan uw geldgever u (een deel van) de lening kwijtschelden.

Hoe kunt u aanvragen?

De heffingskorting en vrijstelling in box 3 zijn vervallen. Onder voorwaarden kan uw geldgever nog gebruik maken van een overgangsregeling voor aftrek bij kwijtschelding.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven