Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidies

Cofinanciering sectorplannen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Maakt u als werkgevers- of werknemersorganisatie een plan om mensen aan het werk te krijgen en te houden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de overheid. U maakt gezamenlijk een sectorplan. Bijvoorbeeld over instroom en begeleiding van jongeren, behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, en scholing. Het Rijk financiert de plannen voor de helft. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U hebt een samenwerkingsverband dat bestaat uit sociale partners uit een sector.
  • U baseert uw sectorplan op een analyse van de (inter-)sectorale, regionale arbeidsmarktsituatie, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven